SZANOWNI PACJENCI!!!

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony pacjentów dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Sp. z o.o. w dniu 12 listopada 2018 roku informujemy niniejszym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w poradniach diagnostyki obrazowej, w gabinetach stomatologicznych, w poradniach specjalistycznych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane będą w normalnym trybie w zaplanowanych pierwotnie godzinach.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług,

LCM VENTRICULUS Sp. z o.o.

[zamknij komunikat]

Ventriculus

Strategicznym celem Leszczyńskiego Centrum Medycznego jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie.

Cel ten realizowany jest poprzez zatrudnienie wysoko wyszkolonej kadry medycznej i zakup najlepszego sprzętu medycznego.

W naszym Centrum pracują wybitni specjaliści – profesorowie, docenci i adiunkci klinik uniwersytetów medycznych, lekarze z dużą wiedzą i doświadczeniem, starający się leczyć swoich pacjentów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z dziedziny medycyny.


finansowanie

TUV Mediraty Perły Medycyny
  • Medycyna estetyczna
  • Alargia
  • Baner 1
vasculife Yasumi

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie