Ventriculus

Strategicznym celem Leszczyńskiego Centrum Medycznego jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie.

Cel ten realizowany jest poprzez zatrudnienie wysoko wyszkolonej kadry medycznej i zakup najlepszego sprzętu medycznego.

W naszym Centrum pracują wybitni specjaliści – profesorowie, docenci i adiunkci klinik uniwersytetów medycznych, lekarze z dużą wiedzą i doświadczeniem, starający się leczyć swoich pacjentów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z dziedziny medycyny.


Spółka Leszczyńske Centrum Medyczne "Ventriculus" otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój"

Tytuł Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Leszczyńskiego Centrum Medycznego Ventriculus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie, ul. Słowiańska 41. Dotacja na kapitał obrotowy.

Cel Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.finansowanie

Mediraty Perły Medycyny
  • AMD
  • Alergia
  • Baner 1

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie