Start » Laboratorium » COVID-19

COVID-19

65-547-69-94
65-529-78-22
laboratorium@ventriculus.pl

Zgodnie z zaleceniami WHO do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 stosuje się testy PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa. Mają one najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od zarażenia, czyli wówczas, gdy chory ma pierwsze objawy zakażenia. Po upływie tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość metody PCR stopniowo maleje z powodu zmniejszania się liczby cząsteczek wirusa. Wówczas pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny mimo toczącej się choroby.
W późniejszej fazie infekcji na skutek walki układu immunologicznego chorego z patogenem zaczynają narastać specyficzne przeciwciała anty SARS-CoV-2., które można wykryć metodami serologicznymi. Wykazano, że najbardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się oznaczając obie klasy przeciwciał: IgM i IgG jednocześnie. Ten test wykrywa obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem.

Informujemy, że przeprowadzamy badanie serologiczne anty-SARS-CoV-2. Badanie jest wykonywane przy użyciu testów kasetkowych. Podczas badania oceniana jest osobno obecność przeciwciał klasy IgM i IgG.
Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2:
- nie służy do rozpoznania COVID-19
- nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta.

Wykrywanie przeciwciał SARS-Cov-2 powinny wykonać osoby które:
- przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi – ustalenie rozpowszechniania zakażenia w populacji,
- mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów kwalifikujących do wykonania badań RT-PCR (np. łagodny, skąpoobjawowy bądź bezobjawowy przebieg zakażenia
- szczególnie są narażone na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel medyczny)
- przebyły infekcję grypopodobną i nie były poddane badaniu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie ostrej fazy zakażenia,

UWAGA!
- ze względu na istnienie „okna serologicznego”, które dla SARS-CoV-2 wynosi 7-8 dni - czyli od momentu prawdopodobnego zarażenia do momentu powstania przeciwciał, które można wykryć testem – zaleca się, aby testy serologiczne przeprowadzać po 10 dniach od potencjalnego zakażenia
- oznaczenia do 10 dnia mogą być fałszywie ujemne ze względu na „okno serologiczne”
- w przypadku uzyskania wyniku ujemnego należy badania powtórzyć po 7-14 dniach i uzyskanie wyniku dodatniego potwierdza zakażenia SARS-CoV-2 i wymaga dalszej diagnostyki testami genetycznymi

Wyniki badań:
- wyniki badań powinny być skonsultowane z lekarzem, a ostateczna diagnoza powinna być postawiona na podstawie objawów klinicznych i innych metod diagnostycznych, a nie na podstawie jednego wyniku
- ujemny wynik nie świadczy o braku choroby,
- wątpliwy wynik może wystąpić w przypadku współistnienia chorób autoimmunologicznych- daje tzw. reakcje krzyżowe lub gdy poziom przeciwciał jest na granicy czułości testu serologicznego – małe stężenie przeciwciał
- dodatni wynik świadczy o obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.
Badanie można zakupić online tutaj.

telefon: 65 529 78 22
laboratorium@ventriculus.plfinansowanie

  • Alergia
  • Baner 1
Pulmunolog

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie