Start » Medycyna pracy » Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

Rejestracja telefoniczna do medycyny pracy w godzinach 11:00 - 14:30

65-547-69-93
65-520-56-59

516-755-067
516-754-828
medycynapracy@ventriculus.pl

W ramach medycyny pracy wykonuje się następujące badania laboratoryjne :

 • morfologia krwi
 • OB
 • VDRL
 • cukier we krwi
 • cukier w moczu
 • choleserol całkowity
 • HDL
 • LDL
 • trójglicerydy
 • mocznik
 • kreatynina
 • bilirubina całkowita
 • retikulocyty
 • transaminazy (alat, aspat)
 • czas protrombinowy
 • czas kaolinwo - kefalinowy
 • badania ogólne moczu
 • inne wg potrzeb


finansowanie

 • okulista - korekta wad
 • Pulmunolog
 • Baner 1

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie