Start » Rehabilitacja » Masaż

Masaż

65-547-69-96
65-520-93-28
510-082-433 rehabilitacja@ventriculus.pl


Masaż
jest formą oddziaływania na organizm człowieka, za pomocą której wykorzystuje się bodźce dotykowe, głównie w postaci głaskania, rozcierania, ugniatania tkanki, w celu wywoływania odczynów fizjologicznych, działających leczniczo, profilaktycznie, relaksująco lub kosmetycznie.


W zależności od sposobu wykonywania masażu proponujemy:

  • masaż leczniczy:

- stosowany w jednostkach chorobowych z zakresu reumatologii, neurologii, ortopedii, limfologii i interny.
- masaż punktowy mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, którego celem jest uwolnienie się od uporczywego bólu i napięcia włókien mięśniowych oraz poprawa zaburzonych wzorców ruchowych po długotrwałych zmianach przeciążeniowych. Terapia punktów spustowych czasem jest też nazywana terapią mięśniowo- powięziową.
- masaż tkanki głębokiej, którego podstawowym celem jest zmiana struktury i ruchomości tkanek. Długotrwałe korzyści płynące z masażu to: zmniejszenie bólu, zwiększenie zakresów ruchu i stopnia rozluźnienia mięśni, poprawa postawy ciała, zwiększenie gibkości i jakości ruchu. Techniki masażu tkanek głębokich są jedną z metod walki z nieprawidłowymi wzorcami napięć w ciele człowieka.
- masaż łącznotkankowy, czyli masaż odruchowy przeprowadzany w obrębie tkanki łącznej, przy którym wykorzystując odruchy skórno-trzewne z autonomicznego układu nerwowego uzyskuje się efekty terapeutyczne.
- masaż segmentarny, czyli masaż leczniczy odruchowy, opierający się na neurofizjologicznych powiązaniach między określonymi obszarami skóry, tkanki łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, które są unerwione przez ten sam segment rdzenia kręgowego.
- masaż limfatyczny przeciwobrzękowy; do jego głównych zadań należy: przeciwdziałanie obrzękom zapalnym, chłonnym, zastoinowym oraz przyspieszenie usunięcia z organizmu produktów przemiany materii.
- manualny drenaż limfatyczny pozwalający zlikwidować obrzęk zapalny, chłonny, zastoinowy czy onkotyczny.

  • masaż sportowy:

- w wybranych dyscyplinach,
- masaż centryfugalny, dostawowy, inaczej zabieg leczniczy stosowany po takich urazach stawowych, jak stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, a także po urazach elementów okołostawowych (więzadła, ścięgna, torebki stawowe, mięśnie).
- masaż funkcjonalny (FM) to metoda masażu opracowana przez Olafa Evjentha, która łączy techniki manipulacyjne (pasywna, aktywna wspomagana lub aktywna) z masażem (kompresja tkanek) w celu leczenia bólu i dysfunkcji mięśniowo-ścięgnistych. Jest ściśle związany z koncepcją terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth,
- masaż izometryczny; technika ta polega na poddaniu włókien mięśnia lub grupy mięśni intensywnemu masażowi w trakcie skurczu submaksymalnego.

  • masaż relaksacyjny:

- masaż kosmetyczny całkowity,
- masaż kosmetyczny z refleksoterapią stóp ,
- masaż twarzy, dekoltu i głowy,
- masaż gorącymi kamieniami,
- masaż próżniowy bańką.

  • masaż profilaktyczny:

- masaż klasyczny z elementami łączącymi różne odmiany masażu.

  • masaż dziecięcy:

-masaż Shantala to technika masowania ciała niemowląt oraz małych dzieci, która trafiła do zachodniego świata z Indii. Obecnie jest szeroko znana i propagowana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Holandii, jako metoda lecznicza w patologicznym napięciu mięśniowym.

  • terapia manualna:

- mobilizacja stawowa ukierunkowana na ruch stawowy, torebkowy.
- neuromobilizacja, której celem jest usprawnienie elastyczności i ruchomości leczonego nerwu, a przez to pobudzenie procesów przewodnictwa nerwowego.
- rolfing, jako integracja strukturalna, czyli metoda umożliwiająca rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i skróconej powięzi.
- poprzeczna terapia tkankowa polegająca na rozcieraniu poprzecznym włókien mięśnia, wiązadła czy przyczepu mięśnia do kości. Celem jest poprawa ukrwienia i ruchomości, zmniejszenie bólu i stymulacja procesów przeciwzapalnych.
- terapia przeciwbólowa stawów żuchwowo-skroniowych gdzie stosuje się metody terapeutyczne takie jak: terapię manualną, mobilizacje tkanek miękkich wewnętrznie i z zewnątrz stawu, poizometryczne relaksacje mięśni.finansowanie

  • Alergia
  • Baner 1
Pulmunolog

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie