Start » Laboratorium » Profilaktyka HCV

Profilaktyka HCV

65-547-69-94
65-529-78-22
laboratorium@ventriculus.pl

Program bezpłatnych badań profilaktycznych jest skierowany do mieszkańców miasta Leszna. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które wypełnią ankietę dotyczącą oceny ryzyka zakażenia wirusem HCV. (do pobrania poniżej)

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Typową cechą zakażeń powodowanych przez wirusy hepatotropowe jest uszkodzenie miąższu wątroby. Zakażenie wirusem HCV w odróżnieniu od pozostałych w większości przypadków przebiega bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się po wielu latach trwania w postaci marskości lub raka wątrobowokomórkowego.
Najczęstszymi objawami są: osłabienie, przewlekłe zmęczenie, nadmierna senność, depresja, objawy grypopodobne: bóle mięśni, bóle stawów, stany podgorączkowe, utrata apetytu, nudności, wymioty, wzdęcia, zmniejszenie masy ciała, powiększenie wątroby i śledziony, świąd skóry, zażółcenie białkówek, zażółcenie skóry
Niestety powyższe objawy występują jedynie u niewielkiej ilości zakażonych osób. Około 80% osób zakażonych nie dostrzega u siebie żadnych szczególnych objawów choroby. Dlatego choroba jest trudna do rozpoznania.

We wczesnej fazie, która występuje od 2 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia, może przebiegać gwałtownie w postaci ostrego zapalenia wątroby. W ostrej postaci choroby objawy mogą być bardziej nasilone – najczęściej jest to uczucie zmęczenia, rzadziej żółtaczka. Aktywność enzymów wątrobowych wskazujących na uszkodzenie miąższu wątroby - ALT i AST wzrasta kilkakrotnie powyżej górnej granicy wartości referencyjnych. Częściej jednak na tym etapie choroby nie występują żadne objawy. Niezależnie od przebiegu - we wczesnej fazie zakażenia, u większości nieleczonych pacjentów rozwija się postać przewlekła choroby, rozpoznawana po upływie 6 miesięcy od zakażenia, w której objawy są mało nasilone lub w ogóle nie występują, a przebieg jest powolny. W przewlekłym zakażeniu aktywność transaminaz może wzrastać okresowo, jednak w wielu przypadkach nie obserwuje się uchwytnego wzrostu aktywności ALT i AST. Dochodzi jednak do uszkodzenia miąższu wątroby, co może prowadzić do niewydolności tego narządu, marskości wątroby, a także rozwinięcia się pierwotnego raka wątroby (wątrobowokomórkowego).

Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie krwi pacjenta zakażonego wirusem HCV lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią (szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, narzędzia do pedicure i manicure). Warunkiem przeniesienia zakażenia na inną osobę jest naruszenie ciągłości tkanek (przekłucie lub obecność uszkodzenia skóry lub błony śluzowej, np. zabiegi chirurgiczne, kosmetyczne, wstrzykiwania substancji odurzających, wykonywanie tatuażu), przez które wirus może dostać się do organizmu osoby zdrowej.

W chwili obecnej jest możliwe całkowite wyleczenie z choroby. Leczenie obejmuje zarówno prowadzenie odpowiedniego trybu życia i leczenie farmakologiczne.

Nazwa dokumentu Pobierz
Ankieta - Ocena ryzyka zakażenia wirusem C zapalenia wątroby - Profilaktyka HCV
Oświadczenie - Profilaktyka HCV
Ankieta satysfakcji uczestników programu polityki zdrowotnej - Profilaktyka HCVfinansowanie

  • Alergia
  • Baner 1
Pulmunolog

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie