Start » Medycyna pracy » Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

W ramach medycyny pracy wykonuje się następujące badania laboratoryjne :

 • morfologia krwi
 • OB
 • VDRL
 • cukier we krwi
 • cukier w moczu
 • choleserol całkowity
 • HDL
 • LDL
 • trójglicerydy
 • mocznik
 • kreatynina
 • bilirubina całkowita
 • retikulocyty
 • transaminazy (alat, aspat)
 • czas protrombinowy
 • czas kaolinwo - kefalinowy
 • badania ogólne moczu
 • inne wg potrzeb


finansowanie

 • stomatologia Kościan
 • vasculife
 • Borelioza
 • Alergia
 • Baner 1

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie