Start » Laboratorium

Laboratorium

Celem laboratorium działającym w Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z zachowaniem najwyższych standardów systemów jakości.

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ:

W celu pobrania materiału do badań należy zgłaszać się do punktów pobierania materiału. Prosimy o zgłaszanie się do punktów pobrań z dowodem tożsamości. W celu otrzymania wiarygodnych wyników badań, należy się do nich odpowiednio przygotować. Więcej o przygotowaniu do badania tutaj.

Pobieranie materiału do badań odbywa się w budynku LABORATORIUM od godziny 7.00 do 9.30.

Dla pacjentów korzystających z usług komercyjnych istnieje możliwość umówienia się na pobranie materiału na godzinę po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Wyniki on- line: ventriculus.pl/wyniki

Do pobrań krwi obwodowej oferujemy bezpieczny, zamknięty, próżniowy system pobierania krwi.

SKIEROWANIA:

W przypadku wykonywania badań w ramach NFZ należy posiadać skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty. Pacjenci korzystający z usług komercyjnych nie muszą posiadać skierowania.

ODBIÓR WYNIKÓW:

Laboratorium w swojej ofercie posiada szeroki zakres analiz (więcej w zakładce wykaz wykonywanych badań). Wyniki rutynowych badań są do odbioru tego samego dnia.

O wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia i zdrowia oraz badań w trybie pilnym informujemy pacjentów lub lekarzy kierujących na te badania w trybie niezwłocznym.

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości.

Odbiór wyników przez osobę trzecią jest możliwy po okazaniu stosownego upoważnienia.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) mamy obowiązek weryfikacji tożsamości pacjenta.finansowanie

ventriculus facebook
  • Chirurg ręki
  • Fala uderzeniowa
  • Baner 1
vasculife Yasumi

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie