Ultrasonografia

65-547-65-99 506-227-484


Pracownia USG Oddziału LCM Ventriculus w Kościanie wykonuje badania na klinicznym cyfrowym ultrasonografie klasy Premium nowej generacji Hitachi Aloka Arietta V70 z głowicami: convex, liniową, kardiologiczną i endokawitarną.

Zakres wykonywanych badań:

 • Badania narządów jamy brzusznej, w tym naczyń, węzłów chłonnych oraz cewy przewodu pokarmowego tj. żołądka i jelit
 • Kwalifikacja do badań elastograficznych np. wątroby, guzów tarczycy, piersi i innych, wykonywanych w LCM Ventriculus w Lesznie
 • Badania piersi
 • Badania tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych oraz zmian patologicznych położonych powierzchownie na ciele 
 • Badania endokawitarne tj. głowicą wprowadzaną do pochwy lub odbytu:
  - narządu rodnego i narządów miednicy małej głowicą przez pochwę lub odbyt;
  - stercza głowicą przez odbyt;
  - ocena stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy głowicą przez odbyt;
 • Badania narządu ruchu:stawów, mięsni, ścięgien, więzadeł, powięzi, kaletek, nerwów obwodowych itp.
 • Badania doplerowskie tętnic i żył kończyn górnych i dolnych, tętnic dogłowowych oraz tętnic jamy brzusznej – aorty (tętniaki)
 • Badania doplerowskie tętnic jamy brzusznej: tt. nerkowych, krezkowych, a także dorzecza żyły wrotnej
 • Echo serca przez klatkę piersiową, a także kwalifikacja do badania echo przez przełyk wykonywanego w LCM Ventriculus w Lesznie
 • Punkcje cienkoigłowe (PCI) pod kontrolą USG guzów piersi, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, guzów powłok. Kwalifikacja do punkcji cienko- i gruboigłowej guzów narządów jamy brzusznej, w tym stercza i wątroby
 • Kwalifikacja do badania EUS (endoskopowe badanie USG z wnętrza ciała przez endoskop z głowicą USG na jego końcu, wprowadzany do górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego) wykonywanego w LCM Ventriculus w Lesznie
 • Kwalifikacja do przezciemiączkowego badania USG mózgu u noworodków, wykonywanego w LCM Ventriculus w Lesznie
 • Kwalifikacja do badania USG oka wykonywanego w LCM Ventriculus w Lesznie


finansowanie

 • TwójStyl
 • OCT
 • Pulmunolog
 • Baner 1

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie