Start » Laboratorium » Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania

65-547-69-94
65-529-78-22
laboratorium@ventriculus.pl

Proces zapewnienia jakości w fazie przed analitycznej (przed wykonaniem analiz) rozpoczyna się już w momencie zlecenia badań laboratoryjnych przez lekarza, który oczekuje wiarygodnych wyników badań zgodnych z aktualnym stanem klinicznym pacjenta. W celu otrzymania wiarygodnych wyników należy uwzględnić sposób przygotowania się pacjenta do pobrania materiału do badań. Oddziaływanie czynników zewnętrznych w różnym stopniu wpływa na poprawność otrzymanych wyników badań. Do czynników tych zaliczamy między innymi:

 • spożycie posiłku i napoju bezpośrednio przed pobraniem materiału do badania
 • spożycie alkoholu w ciągu 48h przed pobraniem krwi
 • wysiłek fizyczny, stres, nieprzespana noc, pionizacja ciała
 • miesiączka, stosunki płciowe
 • zabiegi diagnostyczne wykonywane bezpośrednio przed pobraniem krwi np. EKG wysiłkowe, badanie per rectum itp.
 • przyjmowanie leków
 • stosowanie diety
 • niewłaściwe pobranie moczu i kału do badania

Niezależnie od powodów, dla jakich chcemy wykonać badania laboratoryjne, do laboratorium należy przyjść rano, najlepiej między godziną 7 a 9, ponieważ jest to najlepsza pora do pobierania próbek biologicznych wykorzystywanych do badań. Materiałem, w którym najczęściej wykonuje się badania diagnostyczne to krew, mocz i kał. (Kliknij aby dowiedzieć się szczegółowo, jak przygotować się do danego badania, aby otrzymać rzetelne i wiarygodne wyniki)
W przypadku nasuwających się pytań lub wątpliwości dotyczących pobierania próbek biologicznych i przygotowania do badań laboratoryjnych (także opisanych powyżej), prosimy o kontakt z personelem laboratorium.
Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.finansowanie

 • OCT
 • Pulmunolog
 • Baner 1

ZNAJDŹ LEKARZA

lekarz w lesznie